0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 321 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lục Trường Thanh xuyên việt Hồng Hoang thế giới , trở thành Hồng Vân Đạo Nhân.

Đối mặt Sát Kiếp , giác tỉnh đại đạo thu đồ đệ hệ thống , thu đồ đệ tức có thể được bảo vật khen thưởng!

« thu đồ đệ Thiên Sơn thần nữ , đinh! Khen thưởng Thiên Đạo dị bảo —— Tiên Thiên Thất Thải Tường Vân! »

« thu đồ đệ Lạc Thần , đinh! Khen thưởng Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo —— Hồng Mông Lượng Thiên Xích! »

« thu đồ đệ Vu Sơn Thần Nữ , đinh! Khen thưởng túc chủ Tiên Thiên Chí Bảo —— 24 Phẩm Luân Hồi Tử Liên! »

« thu đồ đệ Cửu Thiên Huyền Nữ , đinh! Khen thưởng túc chủ Thiên Đạo dị bảo —— Cửu Thiên thần Tỳ! »

… . . .

Hồng Vân không ngừng thu đồ đệ , tầm bảo.

Trong Tử Tiêu Cung cướp bồ đoàn , chặn lấy Thái Thanh lập Nhân Giáo , Luân Hồi Tử Liên đạp đất nói…

Vu Yêu đại chiến sau đó.

Hồng Quân chuẩn bị để cho Hạo Thiên thành lập Thiên Đình , lại ngạc nhiên phát hiện , Hồng Vân đã giành trước thành lập Nhân tộc Thiên Đình.

“Cái này Hồng Hoang trật tự , từ Nhân Tộc ta Thiên Đình tới quản lý!”

“Tiệt Giáo Trường Nhĩ Định Quang Tiên , làm loạn Hồng Hoang , nghiệp lực sâu nặng , hôm nay còn không chém đầu?”

“Bản tọa chính là Thánh Nhân dưới trướng , Tùy Thị Thất Tiên , ngươi dám bắt ta?”

“A! Bản Thần bắt chính là ngươi!”