0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 285 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Hồng Hoang khai thiên tích địa sơ kỳ, trở thành Đông Hải một con tôm!

Cái này không phải liền là trong truyền thuyết binh tôm tướng cua?

Long Hán đại kiếp, tam tộc đại chiến, tốt!

Phong Thần đại kiếp, Na Trá nháo hải, tốt! Tây Du lượng kiếp, hầu tử nháo hải, tốt!

. . . . .

May ra, cường hóa máy sửa chữa kích hoạt!

Không thể theo kịp? Trực tiếp cường hóa đến Hỗn Độn Ma Tôm tức thì!

Thần thông tối nghĩa? Trực tiếp cường hóa lĩnh hội đến đại viên mãn!

Tu vi quá thấp? Trực tiếp cường hóa đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên!

Ta Đông Hải tôm, cũng là có theo đuổi, trước định vị tiểu mục tiêu, ở Hồng Quân thành thánh trước, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên!