0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 31 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Loạn thế giáng lâm nhân gian, phàm nhân ăn bữa hôm lo bữa mai.

Chỉ có lực lượng cường đại mới là lớn nhất bảo hộ.

Quyền tức là quyền!

Một phương hiến tế thiên bia, để Giang Triệt có được tại cái này trong loạn thế hoành hành lực lượng.

Chỉ cần hiến tế đồng giá tài nguyên vật phẩm, hắn tu vi liền có thể vô hạn tăng trưởng.

Công pháp tu hành võ kỹ càng là có thể chớp mắt mà thành.

【 hiến tế mục tiêu: Tăng cường thể phách. ]

【 hiến tế đại giới: Máu hai cân, xương mười cân, ăn thịt hai mươi cân. . . Phải chăng hiến tế? ]

【 hiến tế! ]

. . .

【 hiến tế mục tiêu: Nhục thân thành thánh. ]

【 hiến tế đại giới: Hoàng triều long mạch, trăm năm quốc vận. . . Phải chăng hiến tế? ]

—— —— —— —— —-