0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiêu hiện xuyên qua Đấu La Đại Lục, thức tỉnh đại sư Ngọc Tiểu Cương cùng khoản phế Vũ Hồn “La Tam Pháo”, tiên thiên hồn lực nửa cấp.

Bên ngoài cơ thể Thú vũ hồn chính xác mở ra phương thức là cái gì?

Vất vả tu luyện, sau đó bị kẹt tại 29 cấp?

Đã có linh trí, đương nhiên là để Vũ Hồn mình tu luyện!

“Đường Tam, tốt sư đệ, ngươi Huyền Thiên Công ta vui lòng nhận .”

“Lão sư, ngươi Hoàng Kim Thiết Tam Giác thuộc về ta!”

“Tiểu vũ, cám ơn ngươi Hồn Hoàn, Hồn Cốt!”

“Đường Hạo, lão bà ngươi Hồn Cốt thật tốt dùng.”

( Không tẩy đại sư, Đường Tam, nhưng cũng không phải không não giới đen, lấy hố cùng lợi dụng làm chủ. )