0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Hiện tại có hai cái tin tức, một tin tức tốt một cái tin tức xấu.”

“Tin tức xấu là ta sắp chết.”

“Tin tức tốt là ta kim thủ chỉ tới sổ, nhưng để cho Huyền Quân Thất Chương Bí Kinh!”

Một số năm sau, Thần Vương lâm thế, giận dữ mắng mỏ: “Thằng nhãi ranh! Sao dám xấu ta vạn năm đại kế! Đã có đường đến chỗ chết!”

Đối mặt Thần Vương quang huy, thiên thủ trăm mắt mỹ lệ tồn tại niêm hoa nhất tiếu, quanh thân vang lên kéo dài thơ ca tụng.

“Dược Vương Từ Hoài, Kiến Mộc sinh sôi! Thì người một lòng, cùng đăng cơ vui!”