0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 97 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nàng là nội môn thiên phú cao nhất đại sư tỷ, từ khi ra đời bắt đầu liền linh dược tài nguyên không ngừng, tông môn trong các đệ tử người người kính sợ.

Có thể sự thực là, nàng thiên sinh người yếu không có linh mạch, là cái không cách nào tu luyện vô dụng.

Làm nói dối một triều bị vạch trần, người người xem thường khí hận, nàng không hề nghi ngờ bị một cước đá ra tông môn . . .