0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 124 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Cao võ: Chém đầu cả nhà, mới biết là nhân sinh mô phỏng »

Lâm Uyên xuyên việt cao võ thế giới, từ phổ thông nha dịch bắt đầu, trảm yêu diệt quỷ, một đường trở thành Trấn Ma Ty Trung Lang Tướng, danh chấn một phương.

Kết quả xuân phong đắc ý thời gian, lại gặp tiện nhân hãm hại, thuộc hạ bán đứng.

Rơi vào cảnh chém đầu cả nhà, ôm nỗi hận mà chết!

Nhưng mà. . .

« keng, mô phỏng nhân sinh kết thúc, đang ở kết toán. . . »

Lâm Uyên kinh ngạc mở mắt ra, kinh giác mình nguyên lai mới là thật treo bích ?

Không chỉ có thể tại chỗ lưu trữ, còn có thể trảm sát yêu ma, chuyển hóa mô phỏng thọ nguyên, vô hạn tiến hành văn tự mô phỏng, thôi diễn võ đạo cực hạn!

Từ « Liệt Dương Đao Pháp » đến « Đại Nhật Phục Yêu Đao Pháp »!

Từ « Đồng Tượng Công » đến « Bất Diệt Kim Thân Pháp Tướng »!

Lâm Uyên tiến lên, như đi trên băng mỏng.

Hắn thu đao vào vỏ, bỗng nhiên thu tay, phía sau đã nhìn không hết Thần Ma xương cốt!

Cảnh giới: Nhân Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên…

Nhân nguyên ba Đại Cảnh: Luyện Bì, hoán huyết, Chân Cương!

Địa nguyên ba Đại Cảnh: Ngọc dịch, Bão Đan, Nguyên Thai!