0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 11 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hư giả giới thiệu vắn tắt:

Lâm Phàm: Sư huynh, sư nương là sư phó, ngươi thật nguyện ý thấy sư nương chịu khổ sao?

Sư huynh: Ta không nguyện ý.

Lâm Phàm: Tốt, chúng ta giết sư phó.

Sư huynh: Tốt.

Chân thực giới thiệu vắn tắt:

Ngũ Trọc Ác Thế, mạt pháp thời đại, thói đời trầm luân, pháp luật kỷ cương không còn, đạo đức tiêu vong, yêu ma hoành hành, quỷ quái bừa bãi tàn phá, sinh linh đồ thán.

Lâm Phàm từ hướng Thiên Đạo quan tu luyện có thành tựu, bước ra sơn môn, dung nhập cuồn cuộn hồng trần bên trong, mở ra hắn đãng Ma thời đại, a, không có thời gian hạn chế.

Thân mặc đạo bào, tâm hệ thương sinh, trừ ma vệ đạo, chúng ta giảng đạo lý, giảng thương sinh, lấy đức phục người.

Cởi đạo bào, cầm trong tay chẻ củi búa, đạo lý của ta liền là đạo lý, chém ra cái tươi sáng càn khôn.

Yêu ma Tà Túy: Ngươi còn nói ngươi là đạo sĩ, ngươi chiêu này tay tà pháp so với chúng ta còn tàn nhẫn.

Tuyệt thế ác nhân: Đạo trưởng ngươi đem rìu buông xuống, nắm đạo bào mặc vào, chúng ta giảng đạo lý, giảng đạo lý a.

PS: 《 ngươi đem đạo bào mặc vào, mặc vào 》, 《 cái gì tà pháp, ta đây là đường đường chính chính Đại Đạo chi pháp 》