0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 82 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Giáo thảo bắt đầu bị hám tiền nữ nhân cho quăng, kết quả ngoài ý muốn giác tỉnh thần hào hệ thống, lập tức theo không có gì cả biến thành giá trị con người quá ức tổng tài.

Đinh hạn định thời gian miểu sát đồ vật đã đổi mới như sau:

“Ferrari tập đoàn 10% cổ phần” (giá trị 300 ức NDT)

“Nhàn Vân sơn trang một bộ” (giá trị 19 ức NDT)

“Pagani Zonda một chiếc” (giá trị 6500 vạn NDT) …

Dựa vào hệ thống mỗi ngày đổi mới đi ra đồ vật, Lục Phong từng bước một đi lên thành lập to lớn thương nghiệp đế quốc hành trình.